«Электрондық үкімет» порталынан мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды жеңілдету мақсатында бір реттік парольдің көмегімен қызметке тапсырыс беруге мүмкіндік жасалған.
Ол қалай жұмыс істейді? Бір реттік пароль – бұл sms-хабарлама, ол сұрау жібергеннен кейін азаматтың мобильді телефонына келеді. Ол телефонына тексеріс кодын алады, оны e-gov.kz енгізу қажет. Кодты енгізгеннен кейін портал автоматты түрде сіздің номеріңізді тексереді және телефон номері мен осы базада тіркелген номермен сәйкес келген жағдайда сұралған қызмет нәтижесі тез арада ұсынылатын болады.

Мабильді азаматтар базасына қалай тіркелуге болады?
Телефон номеріңізді алушының жеке кабинетінде не «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына жүгіну арқылы ЖСН байлауға болады.

Бір реттік пароль бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізбесі:

1.      Мекенжай анықтамасын алу;
2.      Жеке тұлғаларда жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру;
3.      ЖТ жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтарды) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру;
4.      Жеке тұлғалар үшін жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру;
5.      Жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң техникалық паспортын беру;
6.      Жылжымайтын мүлiк объектілеріне техникалық паспорттың телнұсқасын беру;
7.      Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тіркеу органмен бекітілген тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру;
8.      Жылжымайтын мүліктің меншік иесі (құқық иесі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымша беру;
9.      Жылжымайтын мүлікке құқық белгiлейтiн құжаттың телнұсқасын алу;
10.    Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді беру;
11.    Мұрағаттық анықтамалар беру;
12.    Заңды тұлғаларды тіркеу, филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтаманы алу;
13.    Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама беру;
14.    Заңды тұлғаның филиалдары мен өкілдіктерінің бар екендігі туралы анықтама беру;
15.    Заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы анықтама беру;
16.    Жеке тұлғаның заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы туралы анықтама алу;
17.    Заңды тұлғаның барлық тіркелген әрекеттері туралы анықтама алу;
18.    Көрсетілген мерзімге заңды тұлғаның тіркелгені туралы анықтама беру;
19.    Құрылтай құжаттарына соңғы толықтырулар мен өзгерістердің енгізілгені туралы анықтама беру;
20.    Заңды тұлғаның үлесіне салынған ауыртпалықтар (тыйым салу) туралы анықтама беру;
21.    Некеге тұру туралы куәлікті қайталап алуға өтініш беру;
22.    Әкелік құқықты бекіту туралы куәлікті қайталап алуға өтініш алу;
23.    Атын, тегін, әкесінің атын өзгерту туралы куәлікті қайталап алуға өтініш беру;
24.    Ұлды/қызды асырап алу туралы куәлікті қайталап алуға өтініш беру
25.    Некені бұзу туралы куәлікті қайталап алуға өтініш беру;
26.    Туу туралы куәлікті қайталап алуға өтініш алу;
27.    Аты, тегі, әкесінің атының ауысқаны туралы анықтама алу
28.    Некенің бұзылғаны туралы анықтама алу;
29.    Некеге тұру туралы анықтама беру;
30.    Туу туралы анықтама алу.


Отчет о работе местного исполнительного органа по внутреннему контролю за качеством оказания государственных услуг КГУ «Северо-Казахстанской области» на 2018 год


Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных,
и содержанию аналитической справки
Общие положения
1. Форма отчета о работе местного исполнительного органа по внутреннему контролю за качеством оказываемых государственных услуг
(далее – форма отчета) разработана в соответствии с подпунктом 4) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля
2013 года (далее – Закон).
2. Основной задачей введения данной формы является мониторинг результатов внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг.
3. Форма отчета заполняется и предоставляется акиматом области, городов Астана и Алматы с учетом местных исполнительных органов области, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Агентство и его территориальные подразделения по областям, городам Астана и Алматы.
4. Формы отчетов подписывают руководители местных исполнительных органов областей, городов Астана и Алматы, а в случае их отсутствия, лица, исполняющие их обязанности.
Пояснение по заполнению формы отчета
5. В пункте 1 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве оказанных в отчетном периоде государственных услуг (сумма пунктов 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4), указанных в Реестре государственных услуг, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года
№ 983 в соответствии с подпунктом 2) статьи 6 Закона (далее – Реестр государственных услуг).
6. В пункте 1.1 формы отчета указываются количественные данные о количестве оказанных в отчетном периоде государственных услуг
в самом государственном органе (подведомственной организации) в бумажной форме, по которым согласно Реестру государственных услуг предусмотрено оказание только через услугодателя, в том числе в разрезе видов государственных услуг.
7. В пункте 1.2 формы отчета указываются количественные данные о количестве оказанных в отчетном периоде государственных услуг
в самом государственном органе в бумажной форме, которые согласно Реестру государственных услуг могли быть оказаны через веб-портал «электронное правительства» и (или) центры обслуживания населения, в том числе в разрезе видов государственных услуг.
8. В пункте 1.3 формы отчета указываются количественные данные о количестве оказанных в отчетном периоде государственных услуг
в центрах обслуживания населения, в том числе в разрезе видов государственных услуг.
9. В пункте 1.4 формы отчета указываются количественные данные о количестве оказанных в отчетном периоде государственных услуг
в электронном виде.
10. В пункте 1.4.1 формы отчета указываются данные о количестве
оказанных в отчетном периоде государственных услуг в электронном виде через веб-портал «электронное правительства», в том числе в разрезе видов государственных услуг.
11. В пункте 1.4.2 формы отчета указываются данные о количестве
оказанных в отчетном периоде государственных услуг в электронном виде через ГБД «Е-лицензирование», в том числе в разрезе видов государственных услуг.
12. В пункте 2 формы отчета указываются количественные данные
об общем количестве утвержденных регламентов государственных услуг
в отчетном периоде.
13. В пункте 3 формы отчета указываются количественные данные
об общем количестве государственных услуг, оказанных с нарушением установленных в стандартах и регламентах оказания государственных услуг сроков в отчетном периоде.
14. В пункте 3.1 формы отчета указываются количественные данные
о количестве государственных услуг, оказанных с нарушением установленных в стандартах и регламентах оказания государственных услуг сроков в отчетном периоде в самом государственном органе (подведомственной организации)
в бумажной форме, в том числе в разрезе видов государственных услуг.
15. В пункте 3.2 формы отчета указываются количественные данные
о количестве государственных услуг, оказанных с нарушением установленных в стандартах и регламентах оказания государственных услуг сроков в отчетном периоде через центры обслуживания населения, в том числе в разрезе видов государственных услуг.
16. В пункте 3.3 формы отчета указываются количественные данные
о количестве государственных услуг, оказанных с нарушением установленных в стандартах и регламентах оказания государственных услуг сроков в отчетном периоде в электронной форме, в том числе в разрезе видов государственных услуг.
17. В пункте 4 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве жалоб на качество оказанных государственных услуг в отчетном периоде.
18. В пунктах 4.1, 4.2 и 4.3 формы отчета указываются количественные данные о количестве жалоб на качество государственных услуг, оказанных в отчетном периоде соответственно в самом государственном органе (подведомственной организации) в бумажной форме, через центры обслуживания населения и в электронной форме.
19. В пункте 5 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве нарушений сроков рассмотрения жалоб лиц на качество оказанных государственных услуг.
20. В пунктах 5.1, 5.2 и 5.3 формы отчета указываются количественные данные о количестве нарушений сроков рассмотрения жалоб лиц на качество государственных услуг, оказанных в отчетном периоде соответственно в самом государственном органе (подведомственной организации) в бумажной форме, через центры обслуживания населения и в электронной форме.
21. В пунктах 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 и 6.7 формы отчета указываются количественные данные об источниках поступления жалоб на качество оказания государственной услуги.
22. В пункте 7 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве рассмотренных жалоб услугополучателей в отчетном периоде.
23. В пунктах 8 и 8.1 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве проведенных проверок в рамках внутреннего контроля по жалобам услугополучателей на качество оказания государственных услуг, в том числе с участием иных заинтересованных государственных органов в отчетном периоде.
24. В пунктах 9, 9.1 и 9.2 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение требований стандартов и регламентов оказания государственных услуг, в том числе в разрезе сотрудников местных исполнительных органов области, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов и подведомственных организаций.
25. В пунктах 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 и 10.6 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве наложенных соответствующих дисциплинарных взысканий в отчетном периоде на лиц за нарушение требований стандартов и регламентов оказания государственных услуг, в том числе в разрезе видов дисциплинарных взысканий.
26. В пункте 11 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве рекомендаций, внесенных структурным подразделением по контролю за качеством оказания государственных услуг.
27. В пункте 12 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве мер, принятых государственным органом (подведомственной организацией) по результатам рассмотрения рекомендаций структурного подразделения по контролю за качеством оказания государственных услуг.
28. В пункте 13 формы отчета указываются количественные данные об общем количестве проведенных государственным органом (подведомственной организацией) семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций и иных мероприятий по повышению информированности услугополучателей о порядке оказания государственных услуг.
Пояснение к содержанию аналитической справки
29. Аналитическая справка предоставляется вместе с отчетом и содержит:
сведения о текущей ситуации в сфере оказания государственных услуг
в курируемом регионе за отчетный период, в том числе наименования наиболее востребованных государственных услуг с указанием количества их оказания в отчетном периоде, услугодателя и формы предоставления (в бумажном и (или) электронном виде, через центры обслуживания населения);
наименования государственных услуг, по которым утверждены регламенты в отчетном периоде, в том числе наименование, номер и дату соответствующих нормативных правовых актов. В случае отсутствия утвержденных в отчетном периоде регламентов государственных услуг, указать информацию о проведенной работе по разработке проектов регламентов государственных услуг и текущем этапе их согласования;
сведения о поступивших в отчетном периоде жалоб на качество оказания государственных услуг, в том числе указать наименования государственных услуг, содержание жалоб, ход их рассмотрения и принятые решения по ним;
сведения о рассмотренных в отчетном периоде с нарушением установленных сроков жалоб на качество оказания государственных услуг,
в том числе указать наименования государственных услуг, причины нарушений и принятые меры по ним;
сведения о рекомендациях структурного подразделения местного исполнительного органа по контролю за качеством оказания государственных услуг и их реализации;
сведения о количестве, тематике и кратком содержании проведенных местным исполнительным органом (подведомственной организацией) семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций и иных мероприятий по повышению информированности услугополучателей о порядке оказания государственных услуг.
30. К аналитической справке прилагаются также информационные материалы, подтверждающие сведения, указанные в отчете (копии приказов, протоколов, решений, писем, служебных записок, фотоматериалы и другое).