2019  жылға I тоқсанына  арналған
Қиялы ауылдық  округі  бойынша
азаматарды қабылдау
КЕСТЕСІ

Апта күндері Қабылдау уақыты

сейсенбі

 Сағат 9 –дан 12 сағ-қа дейін


 
БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНДАР, ФАКС, е-mail, сайт атауы
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ФАКС, е-mail, наименование сайта
                  
   2-55-32, факс-25532; сайт- kso.skom.kz
 
   Электрондық поштасының адресі:
    Адрес электронной почты:                       kiyali_sel@sko.kz